rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Rodičovská

Rodičovská

 
Aktualizováno dle platné legislativy 2012

Osoby samostatně výdělečně činné nemohou čerpat ani mateřskou ani rodičovskou dovolenou, neboť ty představují překážku v práci na straně zaměstnance podle zákoníku práce a z toho vyplývá, že mateřskou a rodičovskou dovolenou může čerpat pouze osoba v pracovně-právním vztahu a nikoli osoba samostatně výdělečně činná.

Nárok na rodičovský příspěvek není vázán na účast v systému pojištění, ale na zajištění péče o dítě mladší 4 let. Osoby samostatně výdělečně činné tak mají nárok na rodičovský příspěvek za stejných podmínek jako zaměstnanci, tedy pokud dítě nenavštěvuje jesle nebo předškolní zařízení v rozsahu větším než stanoví zákon. Za stejných podmínek jako zaměstnanci také mohou volit dobu čerpání rodičovského příspěvku.

Výši rodičovského příspěvku lze zvolit podle denního vyměřovacího základu druhého rodiče, stanoveného ke dni narození dítěte, avšak za předpokladu, že druhý rodič ke dni narození dítěte splnil podmínky nároku na pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nárok na nemocenskou v souvislosti s porodem.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect