rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Stlačený pracovní týden

Stlačený pracovní týden

Na stlačený pracovní týden mají právní nárok zaměstnanci či zaměstnankyně, kteří pečují o dítě do 15 let a těhotné zaměstnankyně. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, nebrání-li mu vážné provozní důvody. Kontaktujte naši bezplatnou právní poradnu, jestliže vám zaměstnavatel argumentuje pro nezavedení této formy práce závažnými provozními důvody, naše právničky vám poradí, zda je nárok oprávněný.

Pracovní doba se zpravidla rozvrhuje do pětidenního pracovního týdne. Stlačený pracovní týden znamená, že týdenní doba je odpracována v kratší době. Tím zaměstnanec získá volný den v týdnu navíc.

Toto rozvržení pracovní doby se liší od rovnoměrného rozvržení pracovní doby na jednotlivé dny, při kterém nesmí délka směny přesáhnout devět hodin.

Byla-li sjednána jiná úprava pracovní doby, než jakým je její rovnoměrné rozvržení, nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. To znamená, že při stlačeném pracovním týdnu může zaměstnanec pracovat maximálně tři dny v týdnu 12 hodin denně a čtvrtý pouze 4 hodiny.

Odpracované hodiny navíc jsou prací přesčasovou, za kterou zaměstnanci přísluší mzda či plat s příplatkem za práci přesčas nebo náhradní volno.

Dovolená se vypočítává tak, jakoby zaměstnanec pracoval v kalendářním týdnu pět pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu.

Jak přesvědčit zaměstnavatele k tomu, aby Vám umožnil pracovat formou stlačeného pracovního týdne?

Jsou provozy a práce, kde může být zavedení stlačeného týdne přínosné (například jde-li o provoz, ve kterém je nedostatek pracovního místa, které může zapříčiňovat snížení kvality odvedené práce). Jsou také typy zaměstnání, kde nehrozí snížení kvality odváděné práce, například vrátní. Pak máte argumenty na své straně a můžete je využít při vyjednávání se zaměstnavatelem.

Máte-li zájem o zavedení stlačeného pracovního týdne, kontaktujte odbory a pokuste se přesvědčit zaměstnavatele společnými silami.

Váš zaměstnavatel bude mít nejspíše obavy z toho, že váš pracovní výkon může klesat při deseti nebo dvanáctihodinovém pracovním dni. Připravte se ta to, že budete pod jeho drobnohledem.

Kdo se rozhoduje pro práci na stlačený pracovním týdnu

Koncentrace potřebné pracovní doby do menšího počtu dní, než je standardní týden, je typická pro určitá povolání, například některé zdravotnické obory, tovární provozy, zařízení pracující v nepřetržitém provozu a podobně. Pokud se rozhodujete pro takový systém práce, oceníte zřejmě zejména větší počet volných dní v týdnu a možnost lépe sladit zaměstnání s dalšími činnostmi. Zanedbatelná není ani ekonomická výhoda, kterou přináší méně časté dojíždění. Proto tuto formu preferují také lidé, kteří žijí ve velké vzdálenosti od svého pracoviště. V některých rodinách se partneři rozhodují pro variantu, kdy jeden pracuje ve stlačeném pracovním týdnu a druhý na zkrácený pracovní úvazek. Takové uspořádání umožňuje péči o děti nebo další osoby a zároveň finanční přínos dvou zaměstnání.

Velmi intenzivní aktivita soustředěná do několika dní se snadno může stát nadměrnou psychickou i fyzickou zátěží. Co tedy takový rozvrh přináší a jak o sebe můžete pečovat?

 • pokud nemáte zkušenost s prací ve stlačené pracovní době, počítejte s tím, že budete potřebovat několik týdnů, abyste tomuto režimu přivykli.
 • ponechte si v této počáteční době dostatek volna a zkoušejte různé možnosti odpočinku.
 • uvědomte si, že únava a reakce na změnu životního stylu se projevuje na vašem těle i mysli.
 • dodržujte stanovené přestávky v práci, i pokud ještě únavu necítíte.
 • buďte si vědomi, že ač pracujete méně dní, skutečná délka pracovní doby odpovídá plnému úvazku. Cítit tedy únavu i ve dnech, kdy nejste v práci, je normální!
 • počítejte s tím, že delší pracovní den znamená větší únavu, možné snížení pracovní výkonnosti a více chyb.
 • věnujte se psychohygieně, nechte odpočinout také svou mysl a psychiku.
 • pokud je to možné, neopouštějte své koníčky, volnočasové aktivity a sociální kontakty, na které jste zvyklí. Sledujte, zda ve vašem životě je i jiná náplň, než práce.

Pracující ve stlačeném pracovním týdnu a lidé kolem něj (rodina, partnerský vztah)

Věnovat se zaměstnání tři dny v týdnu a ostatní čas moci věnovat svým blízkým, to zní přímo idylicky. Kromě této změny ale do vašeho života a života vašeho okolí mohou zasáhnout další okolnosti. Jednoduše řečeno, nejen vy, ale také lidé kolem vás, se novému uspořádání musí přizpůsobit. Zajistit aby vaše vztahy, partnerství nebo rodinný systém práce ve stlačeném pracovním týdnu nepoškodila, ale naopak přinášela výhody, nemusí být nesplnitelný úkol. Pomoci vám mohou některé z následujících nápadů:

 • mluvte otevřeně o tom, jak intenzivně pracujete, dejte svému okolí jasně najevo, kolik sil vás taková práce stojí.
 • stanovte si dobu, kdy můžete odpočívat a žádejte své blízké, aby ji respektovali.
 • pokud se v době, kdy nepracujete, věnujete další namáhavé a zodpovědné činnosti (například péči o děti), uvažujte o ní jako o práci svého druhu, plánujte ji.
 • zjistěte, které činnosti v rámci rodiny či domácnosti jste vykonával či vykonávala v době, kterou teď budete v zaměstnání. Pokuste se odhadnout, zda a kdy se jim budete moci věnovat, případně domluvte s okolím, kdo a jak by vás mohl zastoupit.
 • žijete-li s partnerem či dětmi, vysledujte, kterou dobu s nimi nebudete moci trávit a aktivně hledejte náhradu. Proberte s nimi tyto změny a společně se dohodněte, jak na ně budete reagovat.
 • je-li to možné v průběhu zkušební doby společně s partnerem nebo rodinou vyhodnoťte, jaký má nový způsob práce na vaše vztahy vliv. Zvažte, zda zisky převažují nad ztrátami, hledejte potřeby, přemýšlejte nad svou celkovou spokojeností.

FAQ – odpovědi na často kladené otázky

Pokud pracuji ve stlačeném pracovním týdnu a odpracuji hodiny navíc, jsou považovány za přesčasy?

Standardní pracovní doba ve stlačeném pracovním týdnu je stanovena na čtyřicet hodin. To znamená, že hodiny odpracované přes tento limit jsou hodnoceny mzdou s příplatkem nebo kompenzovány náhradním volnem.

Mám při práci ve stlačeném pracovním týdnu nárok na bonusy a zaměstnanecké výhody odpovídající počtu odpracovaných dní nebo výši úvazku?

Standardním postupem většiny zaměstnavatelů je odstupňování zaměstnaneckých výhod podle výše úvazku. Jejich přidělování je zakotveno v pracovní smlouvě, při jejímž uzavírání o nich můžete jednat.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect