rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 

Porodné

Aktualizováno dle platné legislativy k roku 2012

Porodné je jednorázová dávka státní sociální podpory. Jejím účelem je přispět na nákup věcí potřebných pro dítě. Poskytuje se při narození dítěte či při převzetí dítěte do péče.

Nárok na něj má žena, která porodila první dítě (či více dětí zároveň) a příjem (včetně rodičovského příspěvku a přídavku na dítě) v její rodině (do počtu členů se započítává i narozené dítě) nepřevyšuje 2,4 násobek životního minima. U dvoučlenné rodiny (matka a dítě) tak činí maximálně 11 712 Kč a u tříčlenné rodiny (rodiče a dítě) maximálně 18 504 Kč. Příjem rodiny se zjišťuje za kalendářní čtvrtletí, které předcházelo čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo.

  • Při dalším porodu již nárok na porodné nevzniká.
  • Nárok na porodné vzniká dnem porodu.
  • Nárok na porodné má dále otec, pokud žena, která měla na porodné nárok, zemřela a nebylo jí vyplaceno.
  • Nárok na porodné má osoba, která převzala dítě do trvalé péče.

Výše porodného činí 13 000 Kč u jednoho dítěte, u dvou a více narozených dětí 19 500 Kč. Porodné se vyplácí jednorázově, tedy celé najednou. Nárok na porodné zaniká, pokud nebyl uplatněn do jednoho roku od narození dítěte.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect