rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Sdílení pracovního místa

Sdílení pracovního místa

Sdílení pracovního místa neboli job-sharing se právně neliší od práce na částečný úvazek. Tento moderní způsob výkonu práce spočívá v práci dvou či více zaměstnanců na jednom pracovním místě. Tito zaměstnanci sdílejí náplň práce připadající na jedno pracovní místo a poměrně (podle odpracované doby) jim přísluší i mzda nebo plat a nárok na dovolenou.

Sdílení pracovního místa není výslovně upraveno zákoníkem práce. Jak bude sdílení práce realizováno, záleží na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem či zaměstnankyní.

Výhody sdíleného pracovního místa:

  • možnost sdílení informací, vzájemná podpora kreativních činností
  • možnost zastoupit se v době nepřítomnosti
  • flexibilnější práce s časovým rozvrhem
  • možnost rozdělit si činnosti tak, aby maximálně vyhovovaly všem zúčastněným

Jak přesvědčit zaměstnavatele k vytvoření pozice sdíleného místa?

Snažte se zaměstnavatele přesvědčit o výhodách sdíleného pracovního místa. Vysvětlete mu, že dva lidé na jedné pozici jsou výkonnější než jeden člověk, neustále po sobě mohou kontrolovat svou práci, případně opravovat chyby a opomenuté záležitosti.

Onemocní-li jeden člověk, který sdílí pracovní místo s někým jiným, může být v práci zastoupen. V práci tedy zůstane někdo, kdo může dál řešit všechny pracovní záležitosti.

Větší šanci přesvědčit zaměstnavatele k tomu, aby vytvořil pozici sdíleného místa, budete mít, pokud se mu představíte společně s osobou, se kterou chcete sdílet místo a ukážete, že se spolu dokážete dohodnout, důvěřujete si, že jste tým.

Sdílení pracovního místa má mnoho výhod, ale i pastí. Je proto třeba dát si pozor na několik věcí, abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem. Trvejte na jasném stanovení náplně práce každého zaměstnance na sdíleném pracovním místě, jeho smluvním ukotvení, na vymezení kompetencí svých i ostatních, na vymezení odpovědnosti za jednotlivé pracovní úkoly.

Nastavte standardní způsob předávání informací potřebných k výkonu práce, který bude vyhovovat všem zúčastněným a rovněž ošetřete komunikaci s nadřízenými či podřízenými. Dodržujte své pracovní úkoly, buďte si vědomi jejich hranic. Pokud pomoc kolegovi znamená navýšení času, který trávíte v zaměstnání, konzultujte způsob kompenzace.

Nezapomínejte na to, že pro sdílení pracovního místa je zásadní důvěra a kooperace. Pokud máte pocit tlaku ze strany spolupracovníků, případně sám či sama preferujete spíše individuální činnost, zvažte, zda je pro vás sdílení pracovního místa dobrým řešením.

Časté dotazy:

1. Pokud pracuji na sdíleném pracovním místě, znamená to také skutečně společné vybavení, techniku a například pracovní stůl? Jak si v takovém případě chránit soukromí?

Konkrétní úprava výkonu práce na sdíleném pracovním místě je kompetencí zaměstnavatele. S podmínkami takové práce je vhodné se seznámit ještě před uzavřením pracovní smlouvy. Pokud musíte sdílet techniku a pracovní vybavení, trvejte na vymezení hmotné zodpovědnosti, jasném ošetření práce s přístupovými hesly a podobně.

2. Je možné, aby zaměstnanci, s nimiž sdílím pracovní místo, měli jiné vzdělání a dovednosti než já?

Ano, to je možné. Rozdělení náplně práce a obsazení sdíleného pracovního místa je v kompetenci zaměstnavatele. Proto je možné, že zvolí zaměstnance tak, aby se jejich kompetence doplňovaly.

3. Mám při práci na sdíleném pracovním místě nárok na zaměstnanecké výhody a bonusy?

Podobně jako při práci na snížený úvazek jsou i při sdílení pracovního místa tyto výhody omezeny. Jejich konkrétní podoba závisí na zaměstnavateli a upravuje ji pracovní smlouva.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect