rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Mateřská

Mateřská

 
Aktualizováno dle platné legislativy 2012

Muž – zaměstnanec nemůže čerpat mateřskou dovolenou, může však čerpat rodičovskou dovolenou, a to od narození dítěte. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem je povinná a nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.V období šestinedělí tudíž mohou být s dítětem doma zároveň matka i otec dítěte, kdy žena je na mateřské dovolené a muž na rodičovské dovolené. Po uplynutí šestinedělí se žena může vrátit do práce a muž může nastoupit na rodičovskou dovolenou (pokud nenastoupil již dříve), plně převzít péči o dítě a čerpat peněžitou pomoc v mateřství. Otec tak nikdy nečerpá mateřskou dovolenou, ale pouze rodičovskou dovolenou, nicméně čerpá-li rodičovskou dovolenou v rozsahu v jakém je matka oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, má stejné postavení a práva jako matka na mateřské dovolené. Zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnance o rodičovskou dovolenou vyhovět.

Aby mohl dostávat peněžitou podporu v mateřství muž, musí splňovat podmínky stejné jako žena (kromě podmínky, že těhotenství skončilo porodem) a podmínky obecného nároku na dávky nemocenského pojištění.

Muži je tato dávka poskytována maximálně 22 týdnů.

PPM muži náleží

  • pokud nejsou poskytovány matce
  • pokud matka nemůže či nesmí pečovat o dítě
  • pokud otec s matkou uzavřel písemnou smlouvu, že bude on pečovat o dítě. Tato smlouva může být uzavřena nejdříve šest týdnů po porodu a nejpozději do jednoho roku dítěte.

Doba, kdy je PPM poskytována otci (a kdy tedy pečuje o dítě kvůli matčině neschopnosti či podle smlouvy), se nesmí krýt s dobou, kdy je poskytována matce.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect