rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Mateřská

Mateřská

 
Aktualizováno dle platné legislativy 2012

Osoby samostatně výdělečně činné nemohou čerpat ani mateřskou ani rodičovskou dovolenou, neboť ty představují překážku v práci na straně zaměstnance podle zákoníku práce a z toho vyplývá, že mateřskou a rodičovskou dovolenou může čerpat pouze osoba v pracovně-právním vztahu a nikoli osoba samostatně výdělečně činná.

Osobě samostatně výdělečně činné vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství pouze v případě, že je účastna na nemocenském pojištění. Její účast na pojištění je na rozdíl od zaměstnanců v pracovním poměru dobrovolná. Musí si tedy podat přihlášku na předepsaném tiskopise. Podmínku vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství tedy je:

  • trvání účasti na nemocenském pojištění nebo trvání ochranné lhůty,
  • splnění podmínky tzv. čekací doby, tj. jestliže tato osoba byla v posledních 2 letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství účastna alespoň po dobu 270 dnů nemocenského pojištění,
  • účast na nemocenském pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu 180 dnů v období 1 roku před počátkem podpůrčí doby (tj. před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství),
  • nevykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství.
loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect