rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Mateřská

Mateřská

 
Aktualizováno dle platné legislativy 2012

Pokud ani jeden z rodičů dítěte nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nebude si moci volit výši rodičovského příspěvku a bude mu náležet rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně od narození dítěte do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.

Nezaměstnané osobě vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, za situace, kdy tato je osoba v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta u žen činí tolik kalendářních dnů, kolik činilo jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Trvá-li poslední zaměstnání méně než 180 dní, trvá i ochranná lhůta méně, a to tolik dní, kolik trvalo poslední zaměstnání. Pokud den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství nastane v ochranné lhůtě, vznikne nárok na  tuto dávku. Např. pokud žena po skončení zaměstnání otěhotní a již nenalezne do porodu práci, nárok na mateřskou jí nevznikne. Avšak skončí-li její zaměstnání (které trvalo např. 2 roky) v průběhu těhotenství (v podstatě po skončení třetího měsíce těhotenství), vejde se do ochranné lhůty 180 dnů a nárok na mateřskou mít bude.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect