rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.czAktuality › Nová rodinná politika MPSV

Nová rodinná politika MPSV

MPSV chce podpořit výdělečně činné lidi, kteří neformálně pečují o rodinného příslušníka, při náhlém zhoršení jeho zdravotního stavu, vyžadujícím celodenní péči mimo zdravotnické zařízení či sociální službu. Plánuje tak zavést pečovatelskou dovolenou v délce 3 až 6 měsíců s nárokem na peněžitou pomoc ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu.
Další chystanou změnou je úprava rodičovského příspěvku. Dnes ho mohou rodiče čerpat v rozmezí nejméně dvou a maximálně čtyř let věku dítěte, přičemž dvouletá varianta je jen pro lidi s určitou výší příjmu. „Chceme zvýšit flexibilitu a umožnit čerpání mezi šesti měsíci až dvěma lety věku dítěte. Částka bude tvořit maximálně 70 procent hrubé mzdy a bude se také odvíjet od výše příjmu. Rodičovský příspěvek samozřejmě nemůže být vyšší než předchozí plat,“ dodala ministryně.
Třetím opatřením, které představila ministryně je zavedení týdenní otcovské poporodní péče, která umožní mužům podílet se na péči o novorozené dítě. Nástup bude možný kdykoliv v období šesti týdnů ode dne narození dítěte, a výše otcovské poporodní péče za kalendářní den analogický k peněžité pomoci v mateřství (70 % denního vyměřovacího základu).
Poslední opatření reaguje na nedostatek míst v předškolních zařízeních. Ministerstvo rozjíždí informační kampaň na téma dětských skupin, které by mohly přispět k vyřešení toho problému. Její součástí je web www.dsmpsv.cz. Zlepšit situaci by mohly i „mikrojesle“, maximálně čtyřčlenný kolektiv dětí od šesti měsíců věku, o které se postará jedna pečující osoba. Pilotní projekt bude spuštěn ve třech krajích s nejvyšší poptávkou po těchto zařízeních – v Praze, Středních Čechách a Jihomoravském kraji. Mikrojesle budou moci zřizovat přímo obce nebo je pro ně může provozovat nezisková organizace.
loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect